Vaikuta ja verkostoidu  – somesuunnitelma auttaa keskittymään oleelliseen

Asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut. Olipa sitten kyse yritys- tai kuluttajamyynnistä, asiakas hakee tietoa verkosta ja ystäviltä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Vaikka muutos on tiedossa, voi oman toiminnan muuttaminen olla hankalaa. Suunnitelman tekeminen oli hyvä lähtökohta.

Vaikuta ja verkostoidu. Ohessa vinkkejä somesuunnitelman tekemiseen:

 • Määritä tavoite. Mitä haluat saavuttaa? Onko se esimerkiksi näkyvyyttä, liidejä tai kauppaa.
 • Kohdeyleisön määrittäminen – konkreettisten asiakaspersoonien rakentaminen auttaa havainnollistamaan asiakasnäkökulmaa
 • Selvitä missä kanavissa/yhteisöissä kohdeyleisö vaikuttaa ja valitse kanavasi sen pohjalta. Verkostoidu henkilökohtaisesti ja eri ryhmiin.
 • Tee sisältösuunnitelma, tuota monipuolista sisältöä eri keinoin. Aloita siitä, mikä on sinulle helpointa kuten postaukset, blogitekstit, kuvat, videot, podcast tai oppaat.  Muista toimintakehotteet (CTA)!
 • Määritä budjetti ja resurssit. Mieti mitä teet itse ja missä tarvitset apua.
 • Seuraa yleisön reaktiota ja analytiikkaa.
 • Kehitä tarvittaessa toimintaa saadun tiedon pohjalta.

Teksti julkaistu alun perin LinkeInissä.

Hyvällä asiakaskokemuksella boostia kilpailukykyyn

Hyvä asiakaskokemus tuo yritykselle lisäarvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. 

Asiakaskokemus terminä on paljon esillä. Googlaamalla sanan asiakaskokemus tulee 2,36 miljoonaa tulosta. Kun esimerkiksi sanalla asiakastyytyväisyys on vain 580 tuhatta tulosta. Asiakaskokemuksesta löytyy eri määritelmiä. Yksinkertaisuudessaan siinä on kyse asiakkaan henkilökohtaisesta mielikuvasta, joka on syntynyt tiedon ja tunteen yhteisvaikutuksesta.

Asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat muun muassa oma kokemus, omat ja muiden mielipiteet, julkinen keskustelu sekä viestintä ja tunteet. Näillä vinkeillä onnistutte kehittämään organisaationne asiakaskokemusta askeleen tai jopa harppauksen eteenpäin.

1. Huomioi asiakkaan tarpeet ja odotukset

Asiakkaan kokemus yrityksen ja sen henkilöstön toiminnasta ja toiminnan laadusta on tärkeää. Kyse ei ole vain siitä, että ostotapahtuma sujuu hyvin, vaan koko palvelu- tai toimintaketjun toiminnasta. 

Asiakkaalla on odotuksia perustuen esimerkiksi asiakaslupaukseen, myyjän sopimiin asioihin tai julkiseen viestintään. Odotusten toteutuminen tai ylittyminen vahvistavat asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta.  

 • Varmista, että asiakkaan ja yrityksen kohtaamiset niin sähköisesti verkossa eri kanavissa kuin henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa sujuvat hyvin ja puhuvat samaa kieltä.
 • Varmista jakeluketjun toimivuus ja aikataulujen pitäminen, ilmoita muutoksista ajoissa.
 • Yrityksen henkilöstön yhteistyö tai sen puute näkyvät asiakaskokemuksessa.

2. Anna äänesi kuulua – vaikuta ja verkostoidu 

Asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavat vahvasti muiden mielipiteet ja keskustelut eri kanavissa. Yrityksen on vaikea kontrolloida julkista keskustelua. Paras keino vaikuttaa keskustelun sisältöön ja mielipiteisiin on tarjota laadukasta palvelua, hoitaa asiansa hyvin, pitää lupauksensa ja itse tarjota asiakkaalle hyvää ja hyödyllistä sisältöä eri kanavissa. 

 • Ystävien ja muiden vaikuttajien kokemukset ja mielipiteet vaikuttavat asiakaspolun eri vaiheissa.
 • Keskustelut somessa vaikuttavat, kun asiakas hakee lisätietoja tuote- tai palveluvaihtoehdoista. Hän etsii tietoa niin yritysten sivuilta, omista verkostoistaan kuin muistakin yhteisöistä. Siksi on tärkeää, että vaikutat verkossa ja olet aktiivinen juuri siinä kanavassa, missä asiakkaasi ovat. 
 • Herätä mielenkiintoa arvoa tuottavilla postauksilla, blogilla, videolla, ladattavalla ohjeella ja muilla vastaavilla keinoilla. Henkilön kirjoittamaa viestiä pidetään uskottavampana ja sitä luetaan enemmän kuin mainostekstejä. 
 • Julkiset kokemusarvioinnit ja mielipiteen ilmaisut ovat tätä päivää ja niihin kiinnitetään huomiota. Asiakas luottaa avoimeen kokemusarviointiin helpommin kuin markkinointiviestiin. Mieti voisivatko tyytyväiset asiakkaat auttaa sinua, vaikka antamalla referenssejä tai kertomalla hyviä kokemuksia. Asiallinen ja osaava reklamaation hoito ongelmatilanteissa lisää asiakkaan luottamusta.
 • Yrityksen julkinen viestintä ja sen johdonmukaisuus, laatu ja uskottavuus ovat osa asiakaskokemusta. Yritys voi itse hyvin kontrolloida tämän sisällön, mutta asiakkaan reaktio viestiin voi vaihdella aiempien kokemusten ja mielipiteiden pohjalta. Tee hyvä strateginen viestintäsuunnitelma, sillä se luo pohjan laadukkaalle ja yrityksen tavoitteita tukevalle viestinnälle.

3. Ymmärrä tunteiden merkitys asiakaskokemuksen syntymisessä

Vaikka monet meistä sanovat, että tuote/palvelu ja sen tuomat hyödyt ovat ratkaisevassa asemassa, on tunteiden merkitys asiakaskokemuksen muodostumisessa usein merkittävä. 

Kun ”nuorena tyttönä” menin autokauppaan katsomaan uutta autoa, myyjä aliarvioi minut ostajana ja kyseli, mitä sinä täällä teet. Myyjä ei ymmärtänyt, että olin etsimässä työsuhdeautoa, johon minulla oli hyvä budjetti. En ole koskaan ostanut kyseisestä liikkeestä mitään, enkä saman merkkistä autoa muualtakaan. Epäasiallisen asiakaskokemuksen jälkeen tunteiden muuttaminen on haastavaa.

Tunteisiin vaikuttamisen edellytyksenä on asiakkaan tunteminen ja ymmärtäminen. Asiakaspersoonien rakentaminen on erinomainen keino onnistuneen asiakaspolun ja -kokemuksen rakentamisessa. Sinua auttaa, kun ymmärrät muun muassa:

 • Kuka sinun asiakkaasi on, mikä häntä motivoi ja millainen persoona hän on.
 • Mikä on hänelle tärkeää ja mitä hän arvostaa.
 • Mitä some-kanavia hän seuraa ja mitkä ovat hänen tärkeimmät verkostonsa liittyen työhön ja harrastuksiin.

Asiakas haluaa nähdä, että yritys/myyjä on kiinnostunut juuri hänestä: ymmärtää tarpeet ja toimintatavat, arvostaa asiakkaan aikaa ja on empaattinen.

Alkuperäinen teksti julkaistu MMA – Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset blogissa.

 

Vinkkejä hyvään reklamaationhoitoon – varmista hyvä asiakaskokemus osaavalla reklamaation käsittelyllä ja vältä asiakkaan menetys

Vinkkejä hyvään reklamaationhoitoon – varmista hyvä asiakaskokemus osaavalla reklamaation käsittelyllä ja vältä asiakkaan menetys

Erotu eduksesi. Erityisen tärkeää se on silloin, kun kaikki ei suju asiakkaan silmissä, niin kuin on luvattu. Syitä asiakkaan tyytymättömyyteen voi olla monia. On sitten kyseessä tekninen ongelma, saatavuuteen liittyvä haaste tai vaikkapa tyytymättömyys asiakaspalveluun, varmista osaava asiakaspalvelu reklamaation hoidossa.

Reklamaatiosta referenssiksi

Et halua menettää asiakasta, vaan saada hänestä referenssin. Kun asiakas on tyytymätön, hän haluaa tulla kuulluksi, saada vastauksia ja korjauksen asiaan. Kun hoidat asian esimerkillisesti, asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus paranevat. Ole kunnioittava ja rehellinen. Ota kantaa vasta kun tiedät, mistä todella on kyse. Ohessa sinulle hyviä vinkkejä reklamaation käsittelyyn.

Helpot ja tehokkaat askeleet ongelmatilanteen ratkaisemiseen

Sovella oheista prosessikaavaa tilanteen mukaan. Selkeämmissä tilanteissa vaiheet – kuuntele, pahoittele, kysy, yhteenveto, vastaa – toimii hyvin. Isommissa kokonaisuuksissa prosessi on pidempi.

Kaava reklamaatiotilanteen ratkaisemiseen

 1. Kuuntele
  • Anna asiakkaalle mahdollisuus kertoa rauhassa, mitä hänellä on mielessä. Älä hermostu mahdollisesta asiakkaan mielipahan ilmaisemisesta. Älä puolustele tai kinaa – ole neutraali.
  • Näin varmistat, että asiakas kokee, että sinä kuuntelet häntä ja olet hänestä kiinnostunut. Tämä luo edellytykset asian hyvälle käsittelylle.
 2. Pahoittele
  • Pahoittele asiakkaan kokemaa pettymystä, ole empaattinen, älä kommentoi asiasisältöä.
  • Asiakkaan luottamuksen hankkimisen kannalta pahoittelu on tärkeää. Sen pitää myös olla aitoa. Muista kuitenkin, että pahoittelu ei ole lupaus. Asiasisällön kommentointi tulee tehdä vasta, kun kokonaisuus on selvillä.
 3. Kysy
  • Selvitä tyytymättömyyden syy, mistä on kyse/mitä on tapahtunut. Näytä ja kerro asiakkaalle, että otat asian vakavasti ja haluat auttaa häntä. Kerro asiakkaalle, että haluat varmistaa kokonaisuuden, ja kysyt muutaman lisäkysymyksen
   • Käytä avoimia kysymyksiä niin saat parasta tietoa; kuka, mitä, missä, koska, miksi, miten ym.
 4. Yhteenveto
  • Reklamaation hoidon kulmakiviä on varmistaa se, että te keskustelette samasta asiasta. Kun uskot ymmärtäväsi kokonaisuuden tee asiakkaalle yhteenveto tilanteesta
   • Voit sanoa esimerkiksi: varmistaisin, että olen ymmärtänyt kaikki yksityiskohdat oikein, eli…
 5. Selvitä
  • Selvitä sisäisesti reklamaation syy. Joskus syy on ilmeinen, toisinaan se vaatii lisäselvityksiä. Jos asia vaatii pidempää selvittelyä, sovi asiakkaan kanssa jatkotoimenpiteistä. Määritä aikataulu, ja varmista palaute sen sisällä. Sovi yhteydenpitokanavasta.
  • Sovittujen lupausten pitäminen on kriittisen tärkeää reklamaation hoidossa. Et halua pettää tyytymätöntä asiakasta toista kertaa. Jos asia ei ratkea sovitussa aikataulussa, anna väliaikatietoja ajoissa.
 6. Vastaa
  • Näytä ja osoita asiakkaalle, että juuri hänen asiansa korjaaminen on tärkeää. Aina kun mahdollista, anna välitön palaute oman yrityksen toimintaohjeiden pohjalta. Kerro asiakkaalle, miten asia korjataan. Kerro myös, miten reklamaation toistuminen estetään. Korjaamme, koulutamme, annamme toimintaohjeen, sovimme ym.
 7. Toimi
  • Varmista, että kaikki toimenpiteet tehdään sovitussa aikataulussa, ja että asiakas saa mitä sovittiin, milloin sovittiin ja kuinka sovittiin.
 8. Varmista
  • Varmista, että asiakas on tyytyväinen asian ratkaisuun ja sen hoitoon. Selvitä myös tarvitseeko hän vielä jotain tukea tai apua asian selventämiseen esimerkiksi omassa organisaatiossaan. Tarvittaessa varmista asian loppuun vienti viestillä tai soittamalla.
 9. Kiitä
  • Kiitä asiakasta palautteesta. Kerro että oli hyvä, että hän nosti asian esille, niin saimme sen mahdollisimman nopeasti kuntoon. Jos kyseessä esimerkiksi teknisen ongelman korjaus, kiitä häntä koska hänen avullansa voimme parantaa toimintaamme
 10. Jälkihoito
  • Reklamaation laajuudesta ja monimutkaisuudesta riippuen, jälkihoidon laajuuden tarve vaihtelee. Reklamaation jälkihoidossa on tärkeää muistaa sekä sisäinen asioiden tarkistus että asiakkaan kanssa tapahtuva yhteistyö.

Paranna onnistumistasi

Keskustellaan lisää. Soita, laita sähköpostia tai ole yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta.

Kirjoittaja Annukka Sumkin on myynti- ja yritysvalmentaja. Puh. 0400 421 974.

 

Myyjä, onko sinusta hyötyä asiakkaalle?

Näin varmistat lujat perustukset myyntikäynnille ja luot edellytykset menestykselle.

Kun haluat parantaa myyntituloksia pitkäjänteisesti, on tärkeää osata selvittää ja rauhoittua kuuntelemaan mitkä ovat asiakkaan tarve, arvot ja ostoprosessi. On sitten kyse uusasiakashankinnasta, lisämyynnistä tai asiakaspidosta, myyntitaidot ja osaava viestintä tehostavat myyntituloksia ja parantavat asiakastyytyväisyyttä. Samalla sinun kilpailukykysi paranee ja erotut myynnin ja viestinnän osaajana.

Osoita asiakkaalle, että haluat kuunnella

”Kuuntelu tuottaa luottamusta sanoo vuorovaikutusvalmentaja Petra Alijärvi Voimistosta. Kuuntelu ja taitava kysyminen ovat tie asiakkaan ymmärtämiseen. 

Näin osoitat asiakkaalle, että kuuntelet aidosti

 1. Älä puhu päälle tai keskeytä.
 2. Kiinnitä huomiota: keskity puhujaan, älä tee samaan aikaan muuta, esim. räplää puhelinta.
 3. Kuuntele muutakin kuin sanoja: kuuntele myös puhetapaa, äänensävyä, kehonkieltä ja mitä jätetään sanomatta tai kerrotaan osittain.
 4. Osoita kiinnostuksesi: ole rento, kiinnostuneen näköinen ja ystävällinen, huomioi asiakkaan energiataso.
 5. Ole empaattinen: Asetu toisen asemaan ja keskity sanomaan.

Huonolla kuuntelulla pilaa nopeasti asiakkaan mielenkiinnon, halun kertoa sinulle asioitaan ja luottamuksen.


Myynti- ja yritysvalmennus ASSET Oy ja Voimisto Oy yhdistävät voimavaransa ja tarjoavat yhdessä jotain uutta ja ajankohtaista. Tutustu valmennukseen, jossa myynnin ja viestinnän perustaidot ja modernit osaamistarpeet yhdistyvät yhteen valmennukseen. https://myyntijavuorovaikutus.com/

Hyvät kysymykset kertovat asiakkaalle aidosta kiinnostuksesta

Annukka Sumkin, myynti ja yritysvalmennus ASSETsta korostaa, että asiakas arvostaa hyviä kysymyksiä ja vastaa niihin mielellään, edellyttäen että hän uskoo käytetystä ajasta olevan hänelle hyötyä.

Kysymystyyppejä on erilaisia. Myynnin peruskysymykset ovat avoimet kysymykset, koska ne ovat paras keino hankkia tietoa. Käyttämällä avoimia kysymyksiä myyjä ei sorru olettamaan vaan antaa asiakkaalle tilaa vastata. Avoimia kysymyssanoja ovat mm. mikä, mitä, miten, kuka ja koska.

Lisää taitavasta kysymysten käytöstä ja asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä käydään läpi uudessa Myynti- ja vuorovaikutus -valmennuksessa. Kyseessä on avaintaito myyjälle. Huonot ja väärin esitetyt kysymykset hermostuttavat asiakkaan nopeasti, ja myyjä saattaa menettää hyvänkin tilaisuuden turhaan.

Valmentajat Annukka Sumkin ja Petra Alijärvi ovat oman alansa erityisosaajia. Voit tutustua heihin LinkedIn profiilien kautta. https://www.linkedin.com/in/annukkasumkin/  https://www.linkedin.com/in/alijarvipetra/

Kun haluat osata, erottua ja menestyä ja valmistaa kilpailukyvyn muuttuvassa tilanteessa, avoin valmennus Myynti- ja vuorovaikutusvalmennus on suunniteltu juuri sinulle. Kurssin sisältö perustuu tutkittuun tietoon ja monipuoliseen kokemukseen. Kurssilla keskustellaan ja tehdään paljon harjoituksia. Saat hyviä työkaluja ja tapoja toimia arjessa. Kysy myös lisää räätälöidyistä yrityskohtaisia valmennuksia.

Tutustu lisää yksipäiväiseen Ymmärrä asiakastarve -valmennukseen ja varaa https://myyntijavuorovaikutus.com/category/avoimet-valmennukset/

Jätä yhteydenottopyyntö https://myyntijavuorovaikutus.com/yhteydenotto/

 

Myyjän työ on muutoksessa, oletko valmis?

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, digitalisoituminen ja asiakkaan muuttunut ostokäyttäytyminen tuovat suuria mahdollisuuksia yrityksille. Se on samalla myös riski, jollei sen tuomia muutoksia huomioida toiminnassa.

Myyjän työ on muutoksessa. Myynnin ja markkinoinnin digitalisoitumisen avulla monet rutiinit hoituvat helpommin ja tehokkaammin kuin ennen. Tietoa on saatavilla paljon. Myyjien tehokkaan ajankäytön kannalta esim. liidien hankkiminen, asiakkaan ensikohtaaminen monikanavaisessa ympäristössä tai vaikkapa buukkaus on helppo hoitaa toisin. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjällä on enemmän arvokasta aikaa kohdata asiakas. 

Ymmärrä asiakkaan tarpeet ja arvot

Asiakkaan tarpeiden ja arvojen ymmärtäminen heidän organisaationsa eri näkökulmista on äärimmäisen tärkeää.

Perusedellytys sille, että myyjä oikeasti uskaltaa kohdata asiakkaan avoimesti on oma osaaminen. Niin asiakkaan toiminnan ja prosessien ymmärtäminen kuin myytävän tuotteen/palvelun laaja-alainen osaaminen on lähtökohta.

Menestyvän myyjän erottaa siitä, että hän hallitsee myyntiprosessin ja omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Myyjän kyky kysyä asiakkaalta ja kuunnella aidosti mitä hän sanoo, on myyjän tärkeää osaamista. Asiakkaan aito ymmärtäminen on luontevaa taitavalle ja osaavalle myyjälle. 

Myynti- ja vuorovaikutustaitoja voi oppia ja kehittää, harjoittelu luo edellytykset menestymiseen.

Tarjoa asiakaslähtöinen ratkaisu

Myyjän kyky tarjota asiakaslähtöinen ratkaisu luo edellytykset asiakassuhteen syntymiseen ja varmistaa sen jatkumisen. Osaavalla myyjällä on kyky luoda luottamuksellisia asiakassuhteita koko asiakkaan tiimin kanssa, kun myyjä ymmärtää aidosti yrityksen tarpeen eri näkökulmista. 

Kun asiakas valitsee tuotetta tai palvelua, hän ei itse asiassa osta tuotetta vaan siitä saatavaa etua ja hyötyä. Taitava myyjä osaa esittää asiakkaalle ne hyödyt, mitkä hän saa tuotteen tai palvelun valinnasta. 

Hyödyt voivat olla monenlaisia, esimerkiksi:

 • parantaa heidän oman asiakkaansa asiakastyytyväisyyttä 
 • helpottaa henkilöstön työtä
 • kehittää toiminnan tehokkuutta
 • nopeuttaa prosessin hallintaa
 • lisätä arvostusta

Kun tuotteen/palvelun tuoma hyöty liittyy suoraan asiakkaan arvoihin, ostopäätös on lähellä.

Neuvottelutekniikan hallinta auttaa myyjää hänen toiminnassaan.

Myyjän rooli asiakaslupauksen toteuttajana ja asiakastyytyväisyyden takaamisessa on kriittinen

Asiakkaan ostopäätös perustuu sekä tunteeseen että järkeen. Asiakassuhteen säilyttäminen vaatii pitkäjänteistä ja työtä ja ennen kaikkea asiakaslupauksen täyttymistä. Samalla kun virtuaalinen myynti valtaa alaa F2F tapaamiset vähenevät. Kun myyjä kohtaa asiakkaan henkilökohtaisesti tai virtuaalisesti on tärkeää hyödyntää yhteinen aika tehokkaasti. 

Myyjän erinomaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn.

Varmista kilpailukykysi. Erotu myynnin ja vuorovaikutuksen osaajana.

Annukka Sumkin Myynti- ja yritysvalmennus ASSET Oy:stä ja Petra Alijärvi Voimisto Oy:stä ovat yhdistäneet voimavaransa ja tuovat markkinoille uuden valmennuksen, jonka avulla varmistetaan yrityksen kilpailukyky muuttuvassa tilanteessa. 

Osaa, erotu, menesty. Kun haluat:

 • varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • lisää asiakkaita
 • parantaa asiakaspitoa
 • lisätä myyntikäynnin kannattavuutta
 • vahvistaa myyjien osaamista ja kehittää moderneja myyntitaitoja
 • kehittää vuorovaikutustaitoja ja neuvottelutekniikkaa
 • erottua joukosta ja menestyä tämä valmennus on suunniteltu juuri teille

Yrityskohtaiset valmennukset räätälöidään aina asiakkaittain. Tutustumme asiakkaan tilanteeseen ja räätälöimme sisällön painotukset ja harjoitukset aina asiakasyrityksen tarpeiden pohjalta. Valmennusta järjestetään myös avoimena valmennuksena. Kysy lisää meiltä.

 

Osaava johtaminen on kriittinen menestyksentekijä

Osaava ja innostava johtaminen lisäävät organisaation kilpailukykyä, auttavat varmistamaan hyvän asiakaskokemuksen ja tekevät yrityksestä kiinnostavan työnantajan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tehokas ja tuloksellinen toiminta perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan oikeaan suuntaan, laatuun ja määrään.

Seuraavien perusasioiden hyvä tekeminen auttaa jo pitkälle:

1) Varmista, että yrityksen strategiassa määritellään selkeästi visio, arvot, asiakaslupaus ja strategiset tavoitteet.

2) Toiminnan johtamisessa ydin on selkeät tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta.

3) Valmentavalla esimiestoiminnalla ja osallistamalla henkilöstö toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen luodaan pohja innostavalle ilmapiirille ja henkilöstön sisäiselle motivaatiolle.

4) Anna vastuuta tiimisi jäsenille, tue heitä ja haasta kehittymään.

5) Varmista oikea osaaminen, huomioiden tulevaisuuden tarpeet.

6) Lähetetty meili ei ole viestintää, mieti miten tieto saadaan kulkemaan hyvin.

Paljon olisi listaan vielä lisättävää. Mikä sinusta on tärkeintä hyvässä johtamisessa?

Alkuperäinen julkaisu – LinkedIn

Liiketoiminnan kehittäminen/Johtaminen – Toimintaympäristön osaava analysointi auttaa keskittymään oleelliseen

Monet asiat muuttuvat nopeasti toimintaympäristössä ja vaikuttavat kilpailukykyyn. Olemmeko me hereillä?

Yrityksen näkökulmasta oleellisen tiedon/trendien/tarpeen ymmärtäminen on tuloksellisen liiketoiminnan avaintekijä. Itse olen kokenut hyväksi tavaksi toimia: etsi tietoa, arvioi tietoa ja keskity oleelliseen.

Etsi. Juuri nyt asiakkaiden ostoprosessien muutokset, digitalisoitumisen vaikutukset ja kyky kilpailla tulevaisuudessa osaavasta henkilöstöstä korostuvat toimintaympäristön kartoituksessa. On tärkeää olla avoin, etteivät vanhat uskomukset ohjaa väärälle kaistalle.

Arvioi. Mielestäni SWOT on hyvä työväline sisäisten ja ulkoisten tekijöiden arviointiin. On tärkeää arvioida vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat.

Keskity. Havaintojen vaikutuksia on hyvä arvioida yhdessä isommalla tiimillä. Asiakkaan tarpeen ja odotusten ymmärtäminen on oleellista.

On sitten kyse uuden yrityksen toimintaedellytysten kartoituksesta tai valmistautumisesta liiketoimintasuunnitelman tekoon, toimintaympäristön osaava analysointi on tärkeää.

Alkuperäinen julkaisu – LinkedIn

Strateginen osaamisen kehittäminen – Oppimisen modernit menetelmät tuovat tulosta

Oppiminen. Puhuvien päiden aika on ohi. Yhdessä tekeminen, oivalluttaminen ja pelillistäminen voittaa kuuntelun!

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, digitalisoituminen ja asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen luovat yritykselle paineita oppia nopeasti uutta.

Strategisen osaamisen kehittämisen tehtävä on varmistaa yrityksen kilpailukyky, kyky tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja saavuttaa yrityksen visioon & strategiaan perustuvat tavoitteet. Tuloksellisen osaamisen kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi.

Loistavakin valmennus tai kurssi on resurssihukka, jos se ei kohdistu oikeaan asiaan ja/tai osaaminen ei siirry käytäntöön.

Monimuotoinen osaamisen kehittäminen helpottaa oppimista ja tiedon siirtoa käytäntöön, eli osaamista.

Tehokkaita työelämän osaamisen kehittämismenetelmiä ovat yhdessä oppiminen, yhdessä tekeminen ja vertaisoppiminen. Myös pelillistäminen lisääntyy erinomaisena harjoittelukeinona.

Coaching auttaa etenkin uuden osaamisen juurruttamisessa käytäntöön. Itseoppimisen menetelmät ja keinot lisääntyvät nopeasti, oma-aloitteisuus korostuu.

Alkuperäinen julkaisu – LinkedIn

LinkedIn – Vinkkejä kuinka aktivoitua kirjoittajaksi

Jos haluat aktivoitua LinkedInissa kirjoittajaksi, mutta et saa oikein aloitettua sitä – tässä sinulle muutama vinkki.

Itse aktivoiduin marraskuussa kirjoittamaan postauksia viikoittain.

1) Hae ideoita ja tietoa osaajilta! Itse osallistuin Tom Laineen LinkedIn-kurssille. Toinen hyvä keino on lukea postauksia, jotka ovat saaneet paljon kommentteja.

2) Hanki Sparraaja! Hyvä sparraaja on kokeneempi kirjoittaja LinkedInissa ja rohkaisee sinua alussa ja potkii eteenpäin!

3) Suunnittele! Varaa kalenteriin aikaa. Mieti muutama ensimmäinen aihe valmiiksi. Valitse aiheita, joista sinun on helppo kirjoittaa.

4) Toteuta! Kirjoita juttu. Jätä se muutamaksi tunniksi hautumaan ja lue uusiksi ja tiivistä. Tarkista myös merkkien määrä. Jos arkailet, pyydä sparraajaasi lukemaan teksti. Postaa rohkeasti.

5) Seuraa postausten analytiikkaa. Opit siitä, mitkä jutut ovat kiinnostaneet muita ja miten tavoitat haluamasi kohderyhmän.

Itse olen huomannut, että henkilökohtaisempi teksti puhuttelee paremmin. Samoin hyvä kysymys lisää kommentointia. Jo muutaman postauksen jälkeen kirjoittaminen helpottuu! Kiitos teille kaikille, jotka autoitte minua alkuun! Toivottavasti nämä vinkit auttavat alkuun!

Alkuperäinen julkaisi – LinkedIn

 

Strateginen osaamisen kehittäminen – Näin onnistut strategisessa osaamisen kehittämisessä

Strategisen osaamisen kehittämisen organisoinnin muodolla on merkitystä.

Varmista, että opittu osaaminen siirtyy käytännön osaamiseksi – Tehokas suunnittelu, toteutus ja organisointi lisää vaikuttavuutta.

Erilaiset koulutus- ja valmennusohjelmat ovat yritykselle merkittävä panostus ja onnistuessaan kehittävät tuloksellista toimintaa. Valitettavasti oppi ei aina muutu arkityön taidoksi.

Julkaisin blogitekstin: ”Näin onnistut strategisessa osaamisen kehittämisessä – 6 askelta onnistuneeseen prosessiin”.

Alkuperäinen julkaisu –  LinkedIn