Strategisen osaamisen kehittäminen

Strategisen osaamisen kehittämisen valmennusohjelma

Muuttuva toimintaympäristö, uusi teknologia ja asiakkaiden muuttuneet ostoprosessit luovat yritykselle paineita oppia nopeasti uutta. Strategisen osaamisen kehittämisen tarkoitus on

  • Varmistaa yrityksen kilpailukyky
  • Tuottaa asiakkaalle lisäarvoa
  • Saavuttaa yrityksen visioon ja strategiaan perustuvat tavoitteet.

Valmennusohjelmassa keskitytään strategisen osaamisen kehittämisen perusteisiin ja käydään läpi käytännönläheisiä toimintamalleja osaamisen kehittämisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Strategisen osaamisen kehittämisen valmennusohjelma soveltuu johtajien ja esimiesten oman osaamisen kehittämiseen.  Valmennusohjelma on hyvä valinta myös silloin, kun halutaan arvioida ja kehittää organisaation tai yrityksen omaa strategista osaamista tai osaamisen johtamisen prosessia.

Strategisen osaamisen kehittämisen valmennusohjelman sisältö:

Strategisen osaamisen kehittämisen valmennusohjelman voi valita omana kokonaisuutena tai osana laajempaa kokonaisuutta yhdistäen esimerkiksi strategisen johtamisen ja/tai toiminnan johtamisen valmennusohjelmiin.

Olethan yhteydessä, keskustellaan lisää!

Soita 0400 421 974, laita sähköpostia annukka / ät / assetvalmennus / piste / fi tai jätä viesti yhteydenottosivun kautta!